Ấn Độ thế nào khi Nga dừng chuyển giao Tornado?

Ấn Độ thế nào khi Nga dừng chuyển giao Tornado? image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện