Tag
 • Bác này bình luận y như truyện chưởng tàu vớ được bí kíp luyện 15 năm vô địch th...

  Bác này bình luận y như truyện chưởng tàu vớ được bí kíp luyện 15 năm vô địch thiên hạ ha ha  

  - 25 giây trước

 • 1 tin thực sự hợp lòng dân trên báo....

  1 tin thực sự hợp lòng dân trên báo....

  - 54 giây trước

 • tụi hồi giáo văn hóa ứng xử không mấy văn minh đâu mày và mày cũng ở trình độ củ...

  tụi hồi giáo văn hóa ứng xử không mấy văn minh đâu mày và mày cũng ở trình độ của những đứa siêu thị đó thôi  

  - 3 phút trước

 • Nên cho mổi tỉnh 1 cái Casino để đại gia dể chơi, giải quyết luôn được vấn đề gi...

  Nên cho mổi tỉnh 1 cái Casino để đại gia dể chơi, giải quyết luôn được vấn đề giao thông.  

  - 4 phút trước

 • lời lẽ có phần chợ búa và bất mãn,

  lời lẽ có phần chợ búa và bất mãn,

  - 5 phút trước