Bộ nội y được làm bằng vàng, có giá 17 tỷ đồng

Bộ nội y được làm bằng vàng, có giá 17 tỷ đồng image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện